Algemene voorwaarden

Deze website is gemaakt en wordt onderhouden in opdracht van Juwelier Punte.

Juwelier Goudsmid Punte

Rijnstraat 33, 6811 EW Arnhem

1. Auteursrechten

Alle afbeeldingen en teksten zijn door Juwelier Punte ontworpen c.q in opdracht van haar gemaakt en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins opgeslagen, anders dan noodzakelijk om de pagina online te kunnen bekijken. Het is toegestaan Juwelier Punte webpagina’s af te drukken voor persoonlijk gebruik.

2. Linken naar de Juwelier Punte website

Indien u een link wenst aan te leggen naar de Juwelier Punte site, gelieve dit naar de homepage te doen. Bij een dergelijke link is het noodzakelijk om aan te geven dat naar een andere site (naam beheerder noemen) wordt geschakeld. Het voeren van zogenaamde “deeplinks” ( frame binnen frame) is alléén toegestaan na schriftelijke toestemming van Juwelier Punte.

3. Juistheid van gegevens / aansprakelijkheid

De informatie op de Juwelier Punte site is gebaseerd op de laatst bekende gegevens op het moment van online gaan. Juwelier Punte informeert u gaarne over alle onderwerpen die op de site worden genoemd. Aan de gegevens genoemd op de Juwelier Punte site kunnen geen rechten worden ontleend. Juwelier Punte is niet aansprakelijk voor websites die via een link kunnen worden bereikt vanuit de Juwelier Punte site. Deze “gelinkte” sites kennen hun eigen disclaimer, waarnaar wij verwijzen.

4. Databescherming

Juwelier Punte respecteert de privacy van elke bezoeker aan deze site.

Hierna wordt beschreven hoe Juwelier Punte gegevens verzamelt en hoe die gegevens worden gebruikt.

5. Prijzen

Aan de prijzen welke op de website vermeld staan kunnen geen rechten ontleend worden.

Prijswijzigingen voorbehouden.

6.Druk/Zetfouten

Alle informatie op onze webshop en website is behoudens druk en zetfouten.

Juwelier Punte aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van informatie neergelegd in deze hulpbronnen.

Persoonsgegevens: Juwelier Punte verzamelt geen persoonsgegevens, tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt, bijvoorbeeld in een antwoordformulier en/of e mail.

7. Leveringen en Reparaties

Op al onze leveringen en reparaties zijn de Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden voor de Detailhandel in goud, zilver, juwelen en uurwerken zoals gedeponeerd door de Nederlandse Juweliers- en Uurwerkbranche ter griffe van de Arrondissementsrechtbank te ’s Gravenhage van toepassing. Met dien verstande dat de laatst gedeponeerde geldig zijn. U kunt deze voorwaarden in de winkel inzien en deze worden op aanvraag kosteloos aan u ter beschikking gesteld.